Privacyverklaring

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die The GreenUp Company verwerkt. Wanneer u (online) persoonsgegevens aan The GreenUp Company verstrekt, stemt u uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens dit privacybeleid.

 Algemeen

The GreenUp Company doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. The GreenUp Company houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt onder andere met zich mee dat wij:

– Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze gegevens verstrekt verstrekt zijn.

– Deze verwerking van persoonsgegevens blijft beperkt tot alleen de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

– Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen om de de beveiliging van de persoonsgegevens te borgen

The GreenUp Company verwerkt de volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, postadres, e mailadres, bedrijfsnaam en telefoonnummer.

 Doeleinden

The GreenUp Company verwerkt persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden. Zij doet dit op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. The GreenUp Company kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

– Uw (aan)vraag te verwerken en/of een antwoord te geven, of een zakelijke transactie te verwerken.

– Uw aanmelding voor een training, webinar of gratis coachingsessie van The GreenUp Company, te verwerken

– U relevante marketingberichten (zoals nieuwsbrieven) en aanbiedingen over diensten aan te bieden

– Uw facturen of betalingen te verzamelen en naar u op te sturen.

– Persoonsgegevens te verwerken als wij hier wettelijk toe verplicht zijn (zoals voor de belastingaangifte).

Verder zal The GreenUp Company:

– Zodra u kiest om van onze diensten gebruik te maken, ervan uitgaan dat u akkoord gaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Hierbij gebruiken en bewaren wij alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verleend.

 Bewaartermijn

The GreenUp Company bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

De opslag van persoonsgegevens om u nieuwsbrieven te kunnen versturen is voor onbepaalde tijd. U kunt zich ten alle tijde uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief.

Voor gedetailleerde informatie over de bewaartermijn van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen.

 Delen met derden

The GreenUp Company verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze alleen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst.

 Andere websites

Onze website bevat links naar andere websites (zoals klanten, partners of andere websites). Ons privacybeleid is alleen van toepassing op The GreenUp Company. Wanneer u links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun privacybeleid te raadplegen als u gebruik maakt van die website.

 Cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, mobiel of tablet.

Er zijn verschillende soorten cookies, waarbij u voor de meeste toestemming moet geven bij het eerste bezoek aan de website.

  • Functionele cookies: zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Hier hoeft geen toestemming voor gegeven te worden.
  • Analytische cookies maken het mogelijk dat wij kunnen meten wat onze bezoekers op onze websites doen. De statistieken zijn niet naar personen te herleiden. We gebruiken deze cookies om onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken middels Google Analytics als derde partij.
  • Tracking Cookies. Deze worden gebruikt om uw surfgedrag te volgen zodat u reclame kan ontvangen die op u gericht is. Hiervoor moet altijd toestemming gegeven worden.
  • Social Media cookies: zo kunt u door middel van de social media buttons content delen op uw eigen social media. Omdat de cookies door de social medianetwerken worden geplaatst, hebben wij geen controle over de inhoud. Voor het beleid hiervan, verwijzen we u naar de privacyverklaring van deze social media netwerken. Deze partijen zijn zelfstandige verwerking verantwoordelijken, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 Beveiliging

We gaan zorgvuldig om met uw gegevens. We slaan alle informatie veilig op om uw te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We kunnen echter niet elk risico van misbruik door anderen met kwade opzet uitsluiten.

We adviseren u daarom om uw eigen inloggegevens op een veilige plek te bewaren.

We kunnen uw persoonsgegevens vrijgeven als ons daarom wordt gevraagd door de politie of enige andere regelgevende of overheidsinstantie wanneer ons dat wordt gevraagd.

 Updates voor dit beleid

The GreenUp Company kan dit privacybeleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen. Voor de meest recente versie van ons beleid bezoekt u onze website.

 Contact

Indien u nog vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

The GreenUp Company
info@thegreenupcompany.com
Van der Duijnstraat 41
1051 AS Amsterdam

06-82205823