Pure Profit™ for leading food brands and their partners:

For sustainable food brands and private label suppliers who want to grow to the position of captain of the category. 

Maximally profitable from your most powerful position towards the category leader.

Suppliers of food brands who, with their sustainable ingredients/technologies or other innovative sourcing, want to grow into the most valuable partner of their customers.

From being exchangeable and having much discussion about price, to maximally profitable from your most powerful position.

Pure Profit™ for leading food brands and their partners:

The GreenUp Company is op een missie om plantaardig de norm te maken.

Om deze norm te veranderen, is het van belang dat de verkopen van plantaardige producten, veel hoger gaan worden. Dat betekent dat leveranciers van deze producten, nog beter moeten worden in wat zij doen.  

Daar helpen wij ze bij. Door hen te helpen een van de belangrijkste leveranciers te worden van hun klanten. En dat te blijven.

Wij bieden trajecten om de beste leverancier te worden.

AFHANKELIJK VAN DE FASE WAARIN JE BEDRIJF ZICH NU BEVINDT:

Bedrijven met een relatief nieuw merk/concept, die retail willen betreden die snappen dat je de basis maar een keer goed zet.

Voor bedrijven die al actief zijn binnen retail die vinden dat het beter kan en moet. Bedrijven die klaar zijn voor next level.

Vragen?

Mocht je graag willen samenwerken en niet weten of je behoefte past in een van deze trajecten, neem dan even contact op met het team via onderstaand contactformulier of een mail naar info@thegreenupcompany.com.

Soms maakt Danielle ook tijd voor een workshop of presentatie over de vegan transitie. Daarnaast werkt ze graag samen met andere plantaardige pioniers om de transitie te versnellen.

The GreenUp Company is on a mission to make plant-based the norm.

In order to change this standard, it is important that the sales of plant-based products become much higher. This means that suppliers of these products must become even better at what they do.  

We help them with that. By helping them become one of the most important suppliers of their customers. And to stay that way.

We offer 2 programmes to help you to become the best supplier.

DEPENDING ON THE STAGE OF WHICH YOUR BUSINESS IS IN NOW:

Companies with a relatively new brand/concept, who want to enter retail who understand that you only get the basics right once.

For companies that are already active in retail who believe that things can and should be improved. Companies that are ready for the next level.

Questions?

If you would like to work together and do not know whether your needs fit in one of these programmes, please contact the team via the contact form below or send an email to info@thegreenupcompany.com.

Sometimes Danielle also makes time for a workshop or presentation about the vegan transition. In addition, she likes to work together with other plant-based pioneers to accelerate the transition.